Monday, January 21, 2008

arjuna ilang cinta

mapag wanci di janari
nyinglar ibun rebun rebun

[salengkapna...]

Saturday, January 19, 2008

Ti Dewan Kesenian Jakarta

Bengkel Penulisan Novel DKJ
Dewan Kesenian Jakarta ngabuka kasempatan pikeun para penulis novel pemula kanggo ngiringan "Bengkel Penulisan Novel DKJ" anu bade dilaksanakeun dinia sasih Maret - Mei 2008.

baca sa lengkapna...