Sunday, December 16, 2007

SELAMAT

SELAMAT KANGGO

IRFAN HILMI
RAJA GALUH IV

KELUARGA BESAR MAHASISWA GALUH JAYA JABODETABEK
PERIODE 2007-2008

BRAL TANDANG MAKALANG !!!

Sunday, November 11, 2007

Info

kaparanggih geuning ayeunamah! aya deui situs anu kasundawian...coba diilikan... http://sunda.web.id situs ieu eusina lumyan hade...nyaris komplit tentang sunda. mantaplah...komo tampilannamah, apik resik, enak we pokonamah...sok lah wilujeng ngilikan...

Saturday, November 10, 2007

Salam

nyinglar carita...
kamarana ari urang sunda...disebuta euweuh da aya, disebut aya da euwueh...kamarana atuh...(doel sumbang_urang sunda)...lamun di renyepan eta babasan teh asa bener kaayaanana...cik cobi kuurang saliksik, loba jelema sunda anu hirup di kota anu bahasana lain sunda...kuringmah sok asa ngahanjakalkeun lamun manehna pakawulan jeung urang sunda deui bari teu make bahasa sunda...kpan cenah ari cirina jalma anu berbudayateh nyaeta berbahasa, berarti tina sapalihna budaya sundateh nyaeta bahasa sunda...lamun lain kuruarang nu ngaropea, nya bade kusaha deui???
cik ayena teang, tong boro di Jakarta, di kota kota anu jelas di Jawa Barat loba jelma sunda anu teu make bahasa sunda pas kawul jeung sunda deui...jelma naon ari nukituteh...kocapkeun kuring pernah nanya kajalma model kitu, jawabanamah alus! Nasionalis...cinta indonesia...heueuh, jwabanamah bener, tapi ari sunda ayana di mana? di Indonesia lain?...cik lenyepan deui ku urang salaku warga sunda, komo nu geus jarang make bahasa sunda mah...REK KUSAHA DEUI? lamun lain kuurang nungaropeana...
bae ah rek disebut sundaisme heg da kuringmah urang sunda...
rek disebut sukuisme ulah...da ieumah pangemut pikeun urang sunda wungkul...komo nu geus teu ngaropea kana bahasana sorangan...sok sanajan garihal!
der...ah geura ropoea ku urang sadayana.

"zaky angin peuting"

Thursday, May 24, 2007

sajak kintunan ti AS Sudjatna - Yogyakarta

CIPASUNG I

Nyingraykeun lalangse hirup
Na ngaran anjeun nu nyambuangkeun hurip
Najan sakapeung mah kasered owah
gingsir
Tapi teu burung balabuh deui
Di muara-muara nu tangtu

Na tapakan sajarah anjeun
Jongjon nasrip sesa hirup
Bari pinuh kupangharepan
Mugia waluya salalawasna

Ngabukbak sajatining diri na dada
anjeun
Taya paguneman dina catur tanpa bukur
Wungkul pinuh ku milang renghapan
Nu kudu terus dilakonan lain na
kalalaworaan

Duka,
Duka iraha kuring mulang tarima
Sabab masih aprak-aprakan
Neangan hate nu leungit
Nu geus lila ngalahgar tina cimata
Ngan tangtu teu kendat neda pang du’a
Mugia tapak lacak nu pinuh ku lalawora
Bisa diseuseuh
Na eunteung diri anjeun
Nu hirup jeung huripna
Nangtung na jalan balungbang timur
salawasna

Cipasung 21-feb-03

Saturday, April 7, 2007

Purnama Opatwelas

(keur Siti Rahma)

ningali rupa bulan tengah peuting
ngingetan wanci anu kungsi kalunta
cicing jempling
mempende ati nu tunggara
; anjeun duka di mana

lalaunan
lambaran mangsa pating jorelat
mang pirang pirang carita tingbelesat
nyimatakeun sumoreang
tina sakabeh kamelang

naha iraha urang bisa patepang
;teu kuat nahan tibelat
ngan anjeun ilang paanggang

Sunday, February 18, 2007

Yap kadieu

yap kadieu cinta
urang ningali balong
anu pinuh ku bentang
yap, yap kadieu

di dieu aya cikopi jeung bala bala
keur nguseup,
cenahmah hayang katumbiri
jeung layung, susuganan ngait

yap, yap kadieu
urang mapay mapay galeng
nenjoan sawah anu keur tibra
bari ngais kanyeri lemah cai

yap kadieu cinta
di dieu aya keneh sapiring kaheman anu nyesa
urut barudak
basa keur perang poe kamari

yap, yap kadieu
tuh geura
aya mega mawa kembang ros
bangun beuruem
euleuh itu
itu geura

yap, yap kadieu
aya angin keur lulumpatan
bari mawa beja
aya anu keur katresna

cipasung, 2 Januari 2004

Monday, February 12, 2007

Bismillah

bismilah urang wiwitan.
neja pang dua ka sadayana, mugia ieu blog sinareng sanggarna tiasa langgeng, berkembang ka arah anu leuwih sae.

salam,
pangurus