Saturday, April 25, 2009

bismillah...

saung kuring, tempat cicing kuring...rek dimimitian dicicingan deui...dipulasara sakuduna...mugia pareng ginanjar kawilujengan....amin...cag ah...urang munggarana deui...