Thursday, July 10, 2008

Wegah...

Wilujeng patepang deui lur...
puguhan ieuteh...simkuring rada karepotan, duka repot ku naon...tiap ka internet, unggal-unggal males we nua aya...ujung-ujungna mukaan gambar nu teupuguh...nembe ayeuna deui yeu rada hayang dialusan deui...nya maksud teh, rada diropea deui...dieusian deui...ngan duka bade ku berita naonnamah kumaha engke we...cag...mangga diantos nya...

Friday, April 11, 2008

Saémbara Ngarang Carita Pondok di Internét, Marebutkeun Piagam “BUJANGGA MAYA”

Situs http://galuh-purba.com gawé bareng jeung http://sunda.web.id, ngagelar saémbara ngarang carpon dina internét. Ieu saémbara téh diayakeun pikeun ngaronjatkeun kréatifitas ngarang carpon jeung ngundakeun pangaweruh ngeunaan dunya internét. Dalapan (8) naskah nu kapeunteun baris dilélér hadiah duit ku MICHAEL H. MARTIN.

Hadiah Pinunjul 1 Rp 500.000,- (Ditambih Piagam Bujangga Maya)

Hadiah Pinunjul 2 Rp 300.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul 3 Rp 200.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul Harepan 5 urang @Rp 100.000,- (Ditambih Piagam)

salengkepna...>>>

Saémbara Ngarang Carita Pondok di Internét, Marebutkeun Piagam “BUJANGGA MAYA”

Situs http://galuh-purba.com gawé bareng jeung http://sunda.web.id, ngagelar saémbara ngarang carpon dina internét. Ieu saémbara téh diayakeun pikeun ngaronjatkeun kréatifitas ngarang carpon jeung ngundakeun pangaweruh ngeunaan dunya internét. Dalapan (8) naskah nu kapeunteun baris dilélér hadiah duit ku MICHAEL H. MARTIN.

Hadiah Pinunjul 1 Rp 500.000,- (Ditambih Piagam Bujangga Maya)

Hadiah Pinunjul 2 Rp 300.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul 3 Rp 200.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul Harepan 5 urang @Rp 100.000,- (Ditambih Piagam)

salengkepna...>>>

Monday, January 21, 2008

arjuna ilang cinta

mapag wanci di janari
nyinglar ibun rebun rebun

[salengkapna...]

Saturday, January 19, 2008

Ti Dewan Kesenian Jakarta

Bengkel Penulisan Novel DKJ
Dewan Kesenian Jakarta ngabuka kasempatan pikeun para penulis novel pemula kanggo ngiringan "Bengkel Penulisan Novel DKJ" anu bade dilaksanakeun dinia sasih Maret - Mei 2008.

baca sa lengkapna...