Friday, April 11, 2008

Saémbara Ngarang Carita Pondok di Internét, Marebutkeun Piagam “BUJANGGA MAYA”

Situs http://galuh-purba.com gawé bareng jeung http://sunda.web.id, ngagelar saémbara ngarang carpon dina internét. Ieu saémbara téh diayakeun pikeun ngaronjatkeun kréatifitas ngarang carpon jeung ngundakeun pangaweruh ngeunaan dunya internét. Dalapan (8) naskah nu kapeunteun baris dilélér hadiah duit ku MICHAEL H. MARTIN.

Hadiah Pinunjul 1 Rp 500.000,- (Ditambih Piagam Bujangga Maya)

Hadiah Pinunjul 2 Rp 300.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul 3 Rp 200.000,- (Ditambih Piagam)

Hadiah Pinunjul Harepan 5 urang @Rp 100.000,- (Ditambih Piagam)

salengkepna...>>>